Kontaktpersoner

Stævneleder: 
Odin Bach
+45 6155 2761
odin.bach@mail.dk

Wingrodan:
Allan Svenningen
+45 4041 5907
allansvenningsen@webspeed.dk