Forældrehåndbog

Vi vil løbende orientere om forløbet på de forskellige K-hold. De overordnede informationer kan hentes i forældrehåndbogen her: Klik her.

VIGTIGT: Stævnetilmelding vil foregå i så god tid, at forberedelsesfasen bliver optimal for både trænere og svømmere. I den forbindelse skal det nævnes, at egenbetaling skal betales - via Event - før afrejse til stævne m.v.

Egenbetaling (vejledende priser) ved stævner:

Stævner – 1 dags varighed min. kr. 200,-
Stævner – 2 dages varighed min. kr. 600,-
Stævner – 3 dages varighed min. kr. 800,-
Stævner – 4-5 dages varighed min. kr. 1.000,-

Generelt

Aktivitetsweekender, stævner i udlandet samt træningslejre m.v. fastsættes af Konkurrenceudvalget fra aktivitet til aktivitet.

Evt. afbud giver ikke pengene retur. Der skal betales fuld egenbetalingen.

Forældrekørsel

I forbindelse med kørsel til stævner, så benytter vi os flittigt af Jer forældre, som velvilligt ligger bil + chauffør til. Det er vi meget glade for. Benzinen er jo ikke gratis for nogen af os. Det er det desværre heller ikke at drive en Konkurrenceafdeling med rigtig mange dygtige svømmere; og mange dejlige aktiviteter. Det har derfor været nødvendigt at minimere bustransporten, og i stigende grad arrangere forældrekørsel.

Som nævnt på tidligere møder m.v. så vil vi - af hensyn til klubbens økonomiske situation - kraftigt appellere til, at alle forældre er henholdne med at påkræve kørselsgodtgørelse, når de kører til og fra stævner som ren transport af svømmere, eller som official eller lignende. Set hen over et år - hvis alle generelt kører lige meget - så går det lige op i den sidste ende. Alternativet er en generel forhøjet egenbetaling ved hver aktivitet, hvilket ikke gør det billigere i den lange ende.

Der kan selvfølgelig være specielle forhold, der gør, at kørselsgodtgørelse er berettiget. Fremover er følgende derfor gældende: Kørselsgodtgørelse er fremover berettiget ved kørsel ud over en radius på 100 km fra Thisted at regne. De første 100 km vil ikke udløse kørselsgodtgørelse. Eksempel: En tur fra Thisted til Vildbjerg og hjem igen. 105 km hver vej, eller 210 km i alt. De første 100 km trækkes fra. Således kørselsgodtgørelse for 110 km, eller kr. 209,00(Vi regner med statens laveste takst, 2010, kr. 1,90).

Ved større stævner, hvor vi har mange svømmere med, vil vi selvfølgelig fortsat bestræbe os på, at der bliver arrangeret buskørsel, i det omfang det er økonomisk muligt.

Reglerne er gældende fra d. 21. april 2010.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Odin Bach.

 

Svømmehilsen fra Konkurrenceudvalget