Holdtilmelding

Find det hold du ønsker dit barn skal deltage på - og klik på tilmeld her. Her vil du blive ledt over i Thisted Svømmeklubs administrationsside. Her skal du, for at kunne tilmeldes på svømmeholdene, oprette en profil på alle, der skal tilmeldes. Dette gøres kun én gang - systemet gemmer dine medlemsdata (navn, adresse, mail og fødselsdato samt telefon), så næste gang du skal tilmelde, så skal du kun huske dit brugernavn og pasword som du selv vælger.
 

Quicklinks - klik på det ønskede hold - og hop direkte ned til teksten.

Babysvømning Kunstsvømning Kun ved udtagelse:
Plask og leg Motion Minitalent
Begynder Handicap Talent
Letøvede   Årgang
Øvede   Elite

Babysvømning - tilmeld her!

Når dit barn er mellem 0-2 år kan i starte med babysvømning. Svømning er stimulerende for dit barn, både fysisk og psykisk. Kontakten mellem dig og barnet er anderledes og enestående i forbindelse med opholdet i det varme vand. Babysvømningen foregår i Thy-hallens terapi bassin hvor vandet er ca. 34 grader.
 
De tre hold er opdelt i to aldersklasser:
Hold 1   (0-2 år) er hver fredag fra kl. 16.30 - 17.00
Hold 2   (0-2 år) er hver fredag fra kl. 17.00 - 17.30
Hold 3   (2-4 år) er hver fredag fra kl. 17.30 - 18.00
 
På Hold 1 og Hold 2 er der flydende undervisning. Det vil sige man selv bestemmer, hvornår man indenfor tidsrummet 16.30-17.30 vil møde op. Man bestemmer også selv, hvornår man går op igen. Man er meget velkommen til at svømme hele timen. Som forældre bestemmer I tid og tempo, så barnet får de bedste oplevelser af turen i vandet. Der anbefales brug af ble-buks med lækagebarrierer....
 
Halvårligt kontingent er kr. 370,00 pr. person. Husk både barn og voksen/voksne skal tilmeldes særskilt. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00Plask og leg - tilmeld her!

Så er det tid for barnet at komme i vandet uden at mor eller far er med.
 
På plask og leg-holdet undervises børnene i det lille bassin. Vi underviser i basal vandtilvænning, dvs. at børnene bliver trygge ved vandet samt får en oplevelse af kroppens reaktion og muligheder i vandet. Undervisningen er primært lagt an på leg i vandet og indeholder dykning, spring fra kanten, flyde/glide-øvelser samt enkle svømmearter. 

Barnet svømmer ½ time af gangen og en gang om ugen. 

Ved afslutningen af en sæson tilstræbes det at barnet mestrer følgende: 

 • Bevæge sig rundt langs kanten
 • Skubbe en bold på tværs af bassinet
 • Hoppe op og ned ved kanter og ude i bassinet
 • Bevæge sig baglæns over til den anden kant
 • Dreje rundt om sig selv i lodret stilling
 • Puste bobler med munden
 • Skubbe en plade fra kant til kant med hagen/næsen/panden
 • Hoppe 10-20-30 og få hovedet helt ned under vandet
 • Rutsje i vandet med hovedet under vandet
 • Have øjnene åbne under vandet

Alderen på Plask og leg vil normalt ligge omkring 3 til 5 år, dette skal dog IKKE forstås som aldersgrænsen. 

Næste niveau i Svømmeskolen er begynder. Og instruktøren afgør om barnet er klar til at komme videre på begynder niveauet eller skal fortsætte på Plask og leg. 

Halvvårligt kontingent er kr. 530,00 pr. person. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.
 Begynder - tilmeld her!

På dette niveau forudsættes det, at deltagerne er fortrolige med vand og dus med forholdene i en svømmehal ved sæson start.
 
Når et barn mestrer de ting, der undervises i på Plask og leg-holdet, kan barnet gå videre til begynder holdet. Børnene undervises i det ovale bassin.
 
Undervisningen er stadig meget legebetonet og indeholder, svømning på mave og ryg, dykning og svømning under vandet, samt begyndende enkle svømmeteknikker. Der bruges stadig hjælpemidler, som plade og bælte.

Alderen på begynderholdene vil normalt ligge omkring 5 til 7 år, dette er dog kun vejledende.

Barnet svømmer ½ t af gangen og en gang i ugen.

Ved afslutningen af en sæson tilstræbes det at barnet mestrer følgende:

 • Springe i vandet fra kanten
 • Afsæt og glid fra kanten
 • Puste ud under vand
 • Crawl- og rygcrawl-benspark på maven, ryggen og siden
 • Udføre armtag i crawl og rygcrawl
 • Delfinbevægelse og delfinhop
 • Orientere sig under vandet og komme frem under vandet
 • Kravle op på ting, der flyder i vandet
 • Ligge eller stå stille i vandet uden at bevæge sig
 • Balancere på og med ting
 • Træde vande
 • Kolbøtter

Næste niveau i Svømmeskolen er let-øvede. Og instruktøren afgør om barnet er klar til at komme videre på let-øvede niveau eller skal fortsætte på begynder.

Halvvårligt kontingent er kr. 530,00 pr. person. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.Letøvede - tilmeld her!

Holdene for let øvede er for børn i alderen fra 6 år og til 10 år. Efterhånden som svømmerne bliver bedre og bedre, giver vi dem flere udfordringer. Udfordringerne består i at de flytter i det store bassin, hvor de ikke kan bunde, og i at flere og flere af de fire svømmestilarter indgår i undervisningen. Undervisningen foregår i det store bassin.(på langs eller på tværs)
 
Målsætning for færdigheder der skal læres på let øvede hold: 

 • Rulle i fra kanten
 • Afsæt og glid fra kanten
 • Skifte retning ved kanten
 • Baglæns kolbøtte
 • Klare sig på det dybe vand uden hjælpemidler
 • Sammensat crawl og rygcrawl
 • Balance benspark til crawl og rygcrawl
 • Balance benspark med rul fra side til side
 • Delfinbevægelse
 • Udføre armtaget i butterfly og brystsvømning
 • Brystsvømningsbenspark og delfinbenspark?

I forhold til de ovenstående punkter vil der være en vis grad af progression, i forhold til det enkelte barns alder og erfaringer med vandet.
 
Halvårligt kontingent er kr. 530,00 pr. person. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.Øvede - tilmeld her!

Holdet for øvede er henvendt til børn i alderstrinnet mellem 7 og 12 år. Efterhånden som svømmerne bliver bedre og bedre, giver vi dem flere og flere udfordringer. Udfordringerne består i at de flytter ud på det dybe vand, hvor de ikke kan bunde, og i at flere og flere af de fire svømmestile indgår i undervisningen. Undervisningen foregår på langs i det dybe bassin. Holdene træner henholdsvis en og to gange om ugen.

Hvis svømmerne på de øvede hold har mod på at prøve svømning som konkurrencesport og hvis de har talent for det, så tilbydes de at prøve at svømme i konkurrence afdelingens minitalenthold.

Målsætning for færdigheder der skal læres på øvede hold: 

 • Afsæt og glid fra kanten med streamline
 • Crawl
 • Rygcrawl
 • Svømme på dybt vand uden hjælpemidler
 • Svømme længere distancer
 • Selvredning
 • Livredning
 • Sammensat butterfly
 • Brystsvømning benspark
 • Brystsvømning
 • Hovedspring fra startskamler
 • Spring fra vipper
 • Dykning
 • Boldlege

I forhold til de ovenstående punkter vil der være en vis grad af progression, i forhold til det enkelte barns alder og erfaringer med vandet.

Der kan desuden være mulighed for at deltage i svømmestævner.
 
Halvårligt kontingent er kr. 625,00 pr. person for 1 gang træning og kr. 725,00 for to gange træning. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.Minitalent - tilmelding efter udtagelse - her!

Minitalent er et ekstra tilbud til øvede svømmere. Man kan ikke selv melde sig til dette hold. Man bliver udtaget via færdigheder. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden. Der trænes nu 2 gange på øvede og 1 gang på minitalent om ugen og undervisningen bliver mere intensiveret omkring stilarter. Der vil blive direkte træning med serier men legen og det sjove ved at være i vandet bibeholdes.
 
For svømmerne på minitalent vil der blive arrangeret sociale arrangementer, træningsweekendes, mulighed for deltagelse i svømmestævner.
Halvårligt kontingent er kr. 150,00 pr. person. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.Talentholdet - tilmelding efter udtagelse - her!

Talentholdet er det først i hold i svømmeklubbens konkurrence afdeling. Man kan ikke selv melde sig til dette hold. Man bliver udtaget via færdigheder. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden. Der trænes nu 3 - 4 gange om ugen og undervisningen bliver mere intensiveret omkring stilarter. Der vil blive direkte træning med serier men legen og det sjove ved at være i vandet bibeholdes.
  
Alle fire stilarter øves mere intenst, rigtige startspring og vendinger øves mere og mere. Altsammen indøves gennem leg. For svømmerne inkl. talent-svømmerne i konkurrenceafdelingen - arrangeres der jævnligt sociale arrangmenter, træningsweekends, svømmestævner etc. 
 
Prisen er kr. 1.000,00 pr. person. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.Årgangshold - tilmelding efter udtagelse - her!

Aspirantholdet er klubbens næste hold i konkurrence afdelingen. Man kan ikke selv melde sig til dette hold. Man bliver udtaget via færdigheder. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden.
Holdet træner 4-6 gange om ugen - der vil dog blive differentieret træning udfra færdigheder, således skal nye aspirant svømmere "kun" svømme 4 gange om ugen. Træningen er decideret konkurrencetræning i alle fire stilarter - startspring og vendinger indøves stadig.
 
Der arrangeres jævnligt stævner samt sociale arrangementer. Ligeledes afholdes der træningsweekends med svømme træning i hovedsædet men hvor det sociale aspekt også er meget højt prioriteret. Der vil være svømmestævne ca. 1 gang pr. måned.
 
Halvårligt kontingent er kr. 1.200,00 pr. person. I kontingentet er inklussiv et administrations gebyr på kr. 12,00.Eliteholdet - tilmelding efter udtagelse - her!

Elite holdet er for de bedste svømmere i Thisted svømmeklub. Man kan ikke tilmeldes direkte til dette hold. Kun svømmere fra Årgang kan udtages. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden.
Elite holdet træner 6-10 gange om ugen. træningen differentieres i forhold til alder og færdigheder men svømmerne skal have et højt niveau. Målsætningen er at man er blandt de 10-15 bedste i sin årgang i Danmark.
 
Træningskrav:
Årgangs svømmere - træner 6-8 gange ugentlig (piger 12 år -drenge 13 år)
Junior svømmere - træner 8-10 gange ugentlig (piger 14 år - drenge 15 år)
Senior svømmere - træner 8-10 gange ugentlig.
 
Der arrangeres mange sociale arrangementer samt stævner for denne gruppe. Det sociale aspekt dyrkes stadig meget.
 
Halvårligt kontingent er kr. 1.500,00 pr. person. I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.Kunstsvømning - tilmeld her!

Kunstsvømning er en form for ballet i vand og ledsages af musik, både over og under vandet. Kunstsvømning er med sine showprægede elementer både inspirerende og spændende svømmeform for alle aldersgrupper.

For at starte til kunstsvømning skal svømmeren kunne begå sig i det store bassin uden bælte/ vinger, men der er ikke krav om at man skal være en god svømmer. Kunstsvømning ligger godt i forlængelse af svømmeskolens øvede hold. Man kan godt gå både på øvet hold og til begynder synkro samtidig.

Halvårligt kontingent koster kr. 900,00 I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00

Nye synkro svømmere har mulighed for at vælge Hold 61 hvor der kun trænes 1 gang om ugen. Det kan være enten mandag, onsdag eller lørdag- aftal dette nærmere med Mette Rasmussen tlf.40293414/ Lisbeth Petersen. 


 
Halvårligt kontingent for begynderholdet er kr. 525,00. I kontingentet er inkluderet et administrationsgebyr på kr. 12,00.Motion - tilmeld her!

Svømning som motion er en fornøjelse. En alsidig form for fysisk udfoldelse. Vore instruktører hjælper dig i gang på dine betingelser. Har du lyst skal du nok få det lært. Ømme muskler og trætte rygges lindres og en tur i den varme sauna, gør dig til et helt nyt menneske. Kom og vær med.
 
Lider du af vandskræk, vil vi gerne hjælpe dig af med det - ring til kontaktpersonen, som er Kirsten Bach, tlf. 3062 4552.
 
Motionssvømningen foregår om mandagen kl. 20.00 - 21.00.
20:00 - 20:30 Kun for øvede svømmer uden behov for hjælp eller undervisning.
20:30 - 21:00 For alle der har behov for hjælp eller undervisning.
 
Varmvandsbassinet må gerne benyttes inden eller efter svømmetiden.
 
Halvårligt kontingent koster kr. 575,00 I kontingentet er inkluderet et administrations gebyr på kr. 12,00.Handicapsvømning - tilmeld her!

Trænger du til motion eller vil du bare lære at svømme. vi har hjælpere til rådighed, som er parate til at give dig svømmeinstruktion. Vores hjælpere hjælper også gerne med omklædning. Skal du have genoptræning hjælper vore instruktører også gerne med dette. Der svømmes i det varme terapibassin (32 grader).
 
Halvårligt kontingent koster kr. 365 per halvår. I kontingentet er inkluderet et administrationsgebyr på kr. 12,00.