Holdtilmelding

Thisted Svømmeklub tilbyder svømmeundervisning i alle niveauer fra babysvømning til elite. Thisted Svømmeklub er for dem, der allerede elsker at svømme, og bare ikke kan få nok af det, og dem som gerne vil være bedre til at svømme. Vi har plads til alle. Vores undervisning foregår efter niveau i alle 3 bassiner, dvs. 25 meter bassin, lille firkantet bassin og lille rundt bassin. Vores dygtige instruktører tager altid udgangspunkt i den enkeltes svømmefærdigheder.

Vi lover dig svømmeundervisning for dig og dine venner, som er sjovt og lærerigt.

Find herunder det hold du ønsker dit barn skal deltage på - og klik på tilmeld her. Hvis du ikke allerede har en profil, så skal du oprette en profil på den person som skal tilmeldes. Hvis du tidligere har været medlem, så kan du tilmelde dig via dit brugernavn og password.

Sæsonen 2020/2021 løber fra 17/8 2020 til 21/5-2021

Ved tilmelding melder man sig ind for hele sæsonen frem til 21/5-2021. Prisen frem til sæsonafslutningen bliver delt i to lige store rater. Første rate betales ved indmelding, og anden rate betales medio december. Vær opmærksom på at 2. rate automatisk bliver trukket fra dit betalingskort medio december.

 

Quicklinks - klik på det ønskede hold - og hop direkte ned til teksten.

Babysvømning Kunstsvømning Kun ved udtagelse:
Plask og leg Motion Minitalent
Begynder Handicap Talent
Letøvede Børnevandpolo Årgang
Øvede Vandpolo Elite

Babysvømning -

Babysvømning er for dig og dit barn fra 0-2 år. Thisted svømmeklub har valgt at inddele babysvømning i 2 aldersgrupper. ”Babysvømning 1” som er for de 0 mdr -12 mdr.  og ”Babysvømning 2”, som er for 1-3 årige.

Babysvømning 1 tilmeld her!

Når barnet er min. 4 uger, og navlen er helet, kan I starte til babysvømning. Babysvømning er hyggeligt og inspirerende samvær mellem dig og dit barn. Gennem leg og andre aktiviteter i vandet stimuleres babyen, og lærer vandet at kende. Samtidig er svømning stimulerende for dit barn både fysisk og psykisk, samt er med til at knytte tætte bånd mellem barnet og forældrene. Så hvis du gerne vil opleve at dit barn udvikle og udfolde sig i det våde element, så er babysvømning noget for jer.

Babysvømning 2 tilmeld her!

Babysvømning 2 er for børn i alderen 1-3 år. Her handler det om at få gode og trygge oplevelser med vandet. Undervisningen vil derfor i høj grad være præget af legende aktiviteter, da det først og fremmest skal være sjovt at gå til svømning. Undervisningen vil introducere børn og forældre for, hvordan det er at gå til svømmeundervisning og gøre dem klar til at fortsætte på plask og leg holdet, hvor undervisningen foregår uden forældre.

På begge hold vil instruktøren vejlede jer og komme med gode råd og øvelser, som vil give jeres barn tryghed, glæde samt skabe gode oplevelser i vandet. Som forældre bestemmer I tid og tempo, så barnet får de bedste oplevelser af turen i vandet. Babysvømning handler om at skabe gode oplevelser og udfordre barnet i det tempo, der passer jer og jeres barn.

Det er et krav at man benytter ble-buks med lækagebarrierer.

Alder: 0-3 år

Sted: Babysvømningen foregår i Thy-hallens terapi bassin, hvor vandet er ca. 34 grader.

Tid: 30 min 1 gang om ugen
 Plask og leg - tilmeld her!

Så er det tid for barnet at komme i vandet, uden at mor eller far er med.

Holdet henvender sig til børn, som er klar til at begå sig i vandet uden mor og far. 
På plask og leg-holdet undervises børnene i det lille bassin. Børnene kan bunde i bassinet, og kan derfor gå på bassinets bund.

På dette hold undervises der i basal vandtilvænning, dvs. der er fokus på børnenes fortrolighed og evne til at klare sig i vandet – både over og under vandoverfladen. Undervisningen tager udgangspunkt i læring gennem leg. Gennem lege og andre aktiviteter skabes børnenes tillid til vandet. Legende har altid et formål og indeholder f.eks. at dykke, hoppe i vandet fra kanten, flydeøvelser og bevægelse i vand. De 4 svømmestilarter vil ikke blive introduceret for børnene på dette hold.

Bemærk venligst at brug af svømmevinger ikke er tilladt. Til gengæld må man gerne bruge mavebælte. Der er flere gode grunde til forbuddet mod brug af svømmevinger:
 

Vingerne hæmmer barnets bevægelser

  • Barnet får en uhensigtsmæssig kropsstilling i vandet grundet den unaturlige opdrift i vingerne
  • Vingerne kan medvirke til, at barnet er længere tid end nødvendigt om at lære at svømme

Forbuddet mod svømmevinger er indført af hensyn til det enkelte barns indlæring. Øvelserne er tilpasset det enkelte barns alder og indlæringsevne.

Næste niveau i Svømmeskolen er begynder, og instruktøren afgør om barnet, er klar til at komme videre på begynderniveauet, eller skal fortsætte på Plask og leg. 

Alder: For børn 3-5 år

Alderen på Plask og leg vil normalt ligge omkring 3 til 5 år, dette skal dog IKKE forstås som aldersgrænsen. Aldersangivelsen på dette hold er kun vejledende, og det vil primært være barnets svømmekundskaber, der skal passe til holdet.

Sted: Thyhallen, det lille bassin

Tid: 30 min 1 gang om ugen

 Begynder - tilmeld her!

På dette niveau kræves det, at deltagerne inden sæsonstart er trygge ved vandet, kan hoppe i vandet og have hovedet under vand.

Undervisningen tager udgangspunkt i læring gennem leg. Gennem lege og andre aktiviteter skabes børnenes tillid til vandet. Legende har altid til formål at udvikle og udfordre de grundlæggende færdigheder, som kræves for at kunne bevæge og opholde sig trygt i vandet. Underviserne har altid fokus på at børnene skal være fortrolige og trygge, så svømning bliver en god og sjov oplevelse. 
 
De fire svømmestilarter vil ikke blive introduceret, men der vil være lettere svømmeøvelser med begyndende svømmeteknikker. Der bruges stadig hjælpemidler, som plade og bælte. Målet for holdet er at vænne sig af med bæltet.

Næste niveau i Svømmeskolen er letøvede. Og instruktøren afgør, om barnet er klar til at komme videre på Letøvede niveau, eller skal fortsætte på begynder.

Alder: 5 til 7 år, dette er dog kun vejledende.

Sted: Thy Hallen: Det runde bassin

Tid: 30 min 1 gang om ugenLetøvede - tilmeld her!

På Letøvede bygges der videre på glæden ved at være i vandet, dette gøres gennem strukturerede lege og mere specifikke svømmeøvelser. Vi arbejder stadig med, at læring bør ske gennem leg, for det skal være sjovt og lærerigt at gå til svømning.

På dette hold forventes det, at svømmerne kan svømme uden bælte, og er fortrolige med vandet. Børnene må meget gerne have svømmebriller på til undervisning men IKKE dykkerbriller som dækker næsen.

Svømmerne vil på dette niveau blive introduceret for de fleste af de fire svømmestilarter. De fire svømmestilarter og svømmeteknikker vil overvejende blive indlært gennem sjove øvelser og lege.
 
På dette hold vil svømmerne lære om baderåd, introduceres for livredning samt reglerne i omklædningsrummet og i svømmehallen. Så at børnene lære at begå sig i vand på alle måder.

Næste niveau i Svømmeskolen er øvede. Instruktøren afgør, om barnet er klar til at komme videre på øvede niveau, eller skal fortsætte på letøvede.


Alder: For børn i alderen fra 6 år og til 10 år

Sted: Thy hallen. Det store bassin (på langs eller på tværs)

Tid: 30 min 1 gang om ugenØvede - tilmeld her!

På dette hold forventes det, at de kan dykke, svømme crawl, rygcrawl og være introduceret for brystsvømning.

Der vil blive undervist i de fire svømmestilarter: butterfly, rygcrawl, bryst og crawl. På dette hold vil der være et begyndende fokus på at svømme længere, lave udspring fra skammel og dykke. Dette vil ske via leg, svømmeøvelser og svømmeteknik.

I forhold til de ovenstående punkter, vil der være en vis grad af progression i forhold til det enkelte barns alder og erfaringer med vandet.

Hvis eller når svømmerne på de øvede hold har niveauet og lysten til det, så tilbydes de at prøve at svømme i konkurrenceafdelingen på minitalenthold.

Der kan desuden være mulighed for at deltage i svømmestævner.


Alder: For børn i alderen fra 7 år og til 12 år

Sted: Thy hallen. Det store bassin.

Tid: Holdet træner 1 gang om ugen.

 Minitalent - tilmelding efter udtagelse - her!

Minitalent er et ekstra tilbud til øvede svømmere. Man kan ikke selv melde sig til dette hold. Man bliver udtaget via færdigheder. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden. Der trænes nu 1 gang på øvede og 1 gang på minitalent om ugen og undervisningen bliver mere intensiveret omkring stilarter. Der vil blive direkte træning med serier men legen og det sjove ved at være i vandet bibeholdes.
 
For svømmerne på minitalent vil der blive arrangeret sociale arrangementer, træningsweekendes, mulighed for deltagelse i svømmestævner.
 Talentholdet - tilmelding efter udtagelse - her!

Talentholdet er det først i hold i svømmeklubbens konkurrence afdeling. Man kan ikke selv melde sig til dette hold. Man bliver udtaget via færdigheder. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden. Der trænes nu 3 - 4 gange om ugen og undervisningen bliver mere intensiveret omkring stilarter. Der vil blive direkte træning med serier men legen og det sjove ved at være i vandet bibeholdes.
  
Alle fire stilarter øves mere intenst, rigtige startspring og vendinger øves mere og mere. Altsammen indøves gennem leg. For svømmerne inkl. talent-svømmerne i konkurrenceafdelingen - arrangeres der jævnligt sociale arrangmenter, træningsweekends, svømmestævner etc. 
 
 Årgangshold - tilmelding efter udtagelse - her!

Aspirantholdet er klubbens næste hold i konkurrence afdelingen. Man kan ikke selv melde sig til dette hold. Man bliver udtaget via færdigheder. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden.
Holdet træner 4-6 gange om ugen - der vil dog blive differentieret træning udfra færdigheder, således skal nye aspirant svømmere "kun" svømme 4 gange om ugen. Træningen er decideret konkurrencetræning i alle fire stilarter - startspring og vendinger indøves stadig.
 
Der arrangeres jævnligt stævner samt sociale arrangementer. Ligeledes afholdes der træningsweekends med svømme træning i hovedsædet men hvor det sociale aspekt også er meget højt prioriteret. Der vil være svømmestævne ca. 1 gang pr. måned.
 
 Eliteholdet - tilmelding efter udtagelse - her!

Elite holdet er for de bedste svømmere i Thisted svømmeklub. Man kan ikke tilmeldes direkte til dette hold. Kun svømmere fra Årgang kan udtages. Selve tilmeldingen foregår selvfølgelig via hjemmesiden.
Elite holdet træner 6-10 gange om ugen. træningen differentieres i forhold til alder og færdigheder men svømmerne skal have et højt niveau. Målsætningen er at man er blandt de 10-15 bedste i sin årgang i Danmark.
 
Træningskrav:
Årgangs svømmere - træner 6-8 gange ugentlig (piger 12 år -drenge 13 år)
Junior svømmere - træner 8-10 gange ugentlig (piger 14 år - drenge 15 år)
Senior svømmere - træner 8-10 gange ugentlig.
 
Der arrangeres mange sociale arrangementer samt stævner for denne gruppe. Det sociale aspekt dyrkes stadig meget.
 
 Kunstsvømning - tilmeld her!

Kunstsvømning er en form for ballet i vand og ledsages af musik, både over og under vandet. Kunstsvømning er med sine showprægede elementer både inspirerende og spændende svømmeform for alle aldersgrupper.

For at starte til kunstsvømning skal svømmeren kunne begå sig i det store bassin uden bælte/ vinger, men der er ikke krav om at man skal være en god svømmer. Kunstsvømning ligger godt i forlængelse af svømmeskolens øvede hold. Man kan godt gå både på øvet hold og til begynder synkro samtidig.


Nye synkro svømmere har mulighed for at vælge Hold 61 hvor der kun trænes 1 gang om ugen. Altal dette nærmere med Holdleder Lene Søgaard Tlf 30284209 mail: lene@lsbogh.dk


 Motion - tilmeld her!

Svømning som motion er en fornøjelse. En alsidig form for fysisk udfoldelse. Vore instruktører hjælper dig i gang på dine betingelser. Har du lyst skal du nok få det lært. Ømme muskler og trætte rygges lindres og en tur i den varme sauna, gør dig til et helt nyt menneske. Kom og vær med.
 
Lider du af vandskræk, vil vi gerne hjælpe dig af med det - ring til kontaktpersonen, som er Kirsten Bach, tlf. 3062 4552.
 
Motionssvømningen foregår om mandagen kl. 20.00 - 21.00.
20:00 - 20:30 Kun for øvede svømmer uden behov for hjælp eller undervisning.
20:30 - 21:00 For alle der har behov for hjælp eller undervisning.
 
Varmvandsbassinet må gerne benyttes inden eller efter svømmetiden.
 Handicapsvømning - tilmeld her!

Trænger du til motion eller vil du bare lære at svømme. vi har hjælpere til rådighed, som er parate til at give dig svømmeinstruktion. Vores hjælpere hjælper også gerne med omklædning. Skal du have genoptræning hjælper vore instruktører også gerne med dette. Der svømmes i det varme terapibassin (32 grader).
 
 

 Børnevandpolo -tilmeld her 

For unge 8-13 år

Elsker du at være i vand, men savner udfordringer udover svømning?
Kan du lide at lege med bolde, være en del af et stærkt sammenhold og lave sjove og anderledes aktiviteter? Så er vandpolo lige dig.

Hvad er vandpolo? Vandpolo minder om håndbold, men selvfølgelig i vand, hvilket sætter helt andre krav til spillerens forståelse af vand. Vandpolo er for vandglade børn, og er et godt alternativ til et svømmehold, hvis man kan lide holdsport og ønsker en vandaktivitet med en masse udfordring, leg og målrettet træning.

Holdet er for piger og drenge.

I løbet af sæsonen vil spillerne lære vandpolo gennem leg, svømning og selvfølgelig vandpolo-tekniske øvelser.

For at deltage på dette hold, skal følgende kriterier opfyldes:

• Svømmeren skal være fortrolig på dybt vand.

• Svømmeren skal være okay med at få vand i hovedet (uden svømmebriller)

Alder: For børn i alderen fra 7 år og til 13 år

Sted: Thy hallen. Det store bassin.

Tid: 1 time lørdag formiddag