Vil du være instruktør eller instruktørhjælper ?

Der undervises typisk på hold af 30 minutters varighed, og du vælger efter eget ønske op til maksimalt 4 hold per uge.

Som instruktør bliver du hjulpet godt igang af de mange erfarne instruktører, og klubben står for de nødvendige sikkerhedskursus i førstehjælp og livredning.

Thisted Svømmeklub yder omkostningsgodtgørelse til en instruktør og en hjælper på hvert hold.

 Holdstruktur i svømmeskolen

Thisted Svømmeklub holdstruktur følger Dansk Svømmeunions anbefalinger for holdopdeling i henholdsvis:

Plask & Leg

Begynder

Let Øvet

Øvet 

Holdforløbet er tilrettelagt som et 1-årigt modul fra august til juni, idet tilmelding og kontingentbetaling dog fortsat sker to gange årligt.

Der er udarbejdet målsætninger for de enkelte moduler i svømmeskolen således at der i videst muligt omfang sikres en naturlig udvikling af svømmerens færdigheder.

I forbindelse med offentliggørelse af holdoversigten for den kommende sæton vil man kunne læse mere om de enkelte hold under menu-punktet Holdtilmelding. Herfra vil der også blive mulighed for tilmelding og betaling for deltagerlse i holdene.Lidt information om svømmeskolen

Undervisningen i svømmeskolen følger en undervisningsplan, hvor der er en målsætning for hvert hold. Undervisningen er baseret på færdigheder. Det betyder at børnene lærer mange forskellige måder at omgås vand på. Der er fire grundfærdigheder, som er med i lektionerne, men er forskellige fra gang til gang. Der er en ”rød tråd” i undervisningen, hvor udviklingen er i fokus. Undervejs lærer børnene også svømmestilene, men også alt andet som kan foregå mellem vippen og bunden af bassinet. Eksempelvis lege, udspring, spil og dykning.

De fire grundfærdigheder er:

Elementskifte: 
Alt fra det at bare komme ned i vandet og slippe bunden, til at springe fra vippen. Selvredning fra vand til land, båd og andet flydende formål. Altså en livsnødvendighed i et vandrigt land.                                          

Vejrtrækning: 
Kontrolleret vejrtrækning ved vandoverfladen. Tryghed ved dyk under vandet og brug af sanser ved svømning. Alt sammen en forudsætning for kontrolleret og effektiv svømning.

Balance: 
Alt fra flydning til fuld kontrol af balancen i vandet. En forudsætning for god, afslappet og effektiv svømmeteknik.

Bevægelse: 
De forskellige svømmestile, men også dykning, livredning, boldspil og lege i vandet. I bevægelsesfærdigheder går alt op i en højere enhed.

Til at undervise børnene og til at hjælpe med alt det praktiske og organisatoriske omkring medlemmerne er der trænere og hjælpere tilknyttet hvert hold.

Undervisningen finder sted i svømmehallen i Thyhallen på Lerpytter i Thisted.