Thisted svømmeklubs Kunstsvømningsafdeling

Formålet med denne håndbog er at informere omkring klubbens kunstsvømning således at forældre, samt  udøvere har mulighed for at orientere sig om struktur og tankerne omkring Thisted svømmeklub kunstsvømning. Håndbogen bliver løbende revideret og er et øjebliksbillede på hvor vi er, og hvor vi ønsker at komme hen. 

Holdbeskrivelse

Begynderniveau: Ingen nål
Man kan som nybegynder starte med at svømme 1 enkelt gang om ugen af en time, men der er mulighed for at svømme 2 gange i ugen hvis man har lyst.
Begynderne starter med at lære skodningsteknikker, vandtrædning og andre teknikker til at holde hoved og arme over vandet.
Træningen består af opvarmning og indøvning af svømme teknikkerne i crawl, bryst og rygcrawl, skodning teknikker, vandtrædning og undervandssvømning. Derudover øver vi forskellige formations sammensætninger kaldet FIGURER, som er tilpasset begynderne.
På begynder niveau kan der evt. laves musikprogram, men så vil det være godt at svømmeren kommer 2 gange i ugen.

 

Øvet niveau: Jernnål og bronzenål

Har man opnået jernnål forventes det, at man træner 2-3 gange om ugen i vand, samt er deltagende til den landtræning der udbydes. Derudover kan der forekomme ekstra landtræning af både musik, styrke samt smidighed som skal klares hjemme uden trænerens tilstedeværelse. Det forventes også at man deltager i de stævner, som udbydes i Danmark. Er man med på et hold (4-8 svømmere sammen), forventes det at man møder til træning og er positiv og engageret i at få alle på holdet til at yde optimal for at opnå bedste resultat
Træningen i vand består at opvarmning og op øvning af svømmeteknikker, skodning teknikker, vandtrædning og undervandssvømning. Derudover øver vi FIGURER og musikprogrammer, som kan være solo, duet/trio og hold. På land består træningen hovedsageligt at smidighed og styrketræning, samt øvning og indlæring af musikprogrammer.

 

Elite niveau: Sølvnål og guldnål

Hvis du opnår sølvnål, eller svømmer for at opnå sølv eller guldnål, forventes det at du selv opbygger dit musikprogram i samarbejde med træneren. Det forventes også at du træner ekstra på land hjemme, samt kan træne selvstændigt til træninger. Derudover ser vi meget gerne at du lærer dine kundskaber fra dig til andre svømmere. Du har evt. mulighed for at deltage på talenthold med svømmere fra andre klubber, og måske komme til stævner i udlandet.

 

Strategi og overordnet mål

Gennem oplevelse af glæden ved de mange facetter i kunst svømning, vil vi udvikle svømmerens potentiale ud fra deres evner og deres ambitionsniveau. Vi stræber efter at svømmerne får gode oplevelse både i den daglige træning samt til stævner rundt om i landet. Vi håber også at kunne fastholde svømmerne i sporten, enten som aktiv udøvende eller som træner/hjælpetræner.
Vi har ambitioner om at blive​ flere kunstsvømmere​ både på klub- og landsplan og vi arbejder for løbende at forbedre rammer​ og forhold for svømmere, ​trænere, ledere og frivillige.

 

Værdisæt

 • Sjov/glæde: Oplevelsen af at udfordre egne grænser, finde stolthed ved at opleve, at man kan mere end man tror
 • Engagement: Interesseret, involveret og anerkendende tilgang er en naturlighed for alle ​
 • Udvikling: Høj faglig viden blandt trænerne og ledere er en forudsætning for optimal udvikling af svømmerne​
 • Fællesskab: Meningsfulde relationer – for svømmerne, såvel som for trænerne, lederne og de frivillige – tillægges høj værdi​
 • Anerkendende ledelse: Refleksion er en forudsætning for optimal læring og motiverende oplevelser. Med udgangspunkt i den enkelte svømmers forudsætninger og fællesskabets rammer vil trænerne prøve at skabe yderligere positiv udvikling; såvel sportsligt som personligt.​
 • Stolthed: Vi skal være glade og tilfredse med vores bedrifter; ellers skal vi søge at forandre forholdene, så vi bliver glade og tilfredse med det vi gør

 

​Struktur

Vi ønsker at have en kontinuerlig tilgang af svømmere, samtidigt med at vi har et miljø der gør, at vi er attraktive for udøvere fra hele Thy og Mors, og også for svømmere fra andre områder. Vores struktur giver plads til, at man kan dyrke kunstsvømning uanset hvilket niveau man er på, for vi tror på at resultaterne nok skal komme hvis lysten og viljen er tilstede. Vores hold er organiseret efter en kombination af alder og niveau.

 

Kulturen og engagement

Det er vigtig for os at understrege at vi er en svømmeklub, og derfor kan vi kun fungere ved at få hjælp fra jer. Vi er derfor super glade for at I netop er i vores kunstsvømnings afdeling og gerne vil give en hånd med. For der er brug for dem specielt ved stævner i huset og andre steder i Danmark

 

Forældreengagement  

Som ny forælder kan det være svært at se, hvilke opgaver du kan byde ind på og måske har lyst til at være med til. Der er behov for alles hjælp og engagement.

Her er nogle ideer til, hvad du som forælder kan hjælpe med:

 • Kørsel til stævner i egen bil. Dette betyder også, at du må forvente at dit barn køres privat enten med forældre eller træner
 • Hjælpe i træningstiden med at sætte musik på, tage tove op mm
 • Være med til at arrangere sociale arrangementer for kunstsvømmerne
 • Tage med på træningslejr og stævner som hjælper eller holdleder
 • Uddanne dig til træner eller dommer
 • Hjælpe med vedligeholdelse af afdelingens udstyr (musikanlæg, badedragter, hårpynt)
 • Deltage i de arrangementer klubben får penge for at stille med hjælpere til, feks bryghusets generalforsamling

 

Børneattester

I børneattestloven står der, at alle, som beskæftiger personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, skal indhente børneattest på disse personer, så der indhentes børneattest på alle trænere og trænerassistenter i klubben.

Derudover har Thisted svømmeklub besluttet, at alle forældre, der deltager i træningslejre, stævner og andre aktiviteter med overnatning  skal give tilladelse til at klubben indhenter en børneattest på dem. Klubben skal derfor have dit cpr nummer, hvis det er relevant, så indhenter de attesten, og du “kvitterer” i E-boks

 

Klubtøj

Det er et krav fra klubbens side at man har en klub T-shirt når man skal med til konkurrencer i kunstsvømning. Tøjet er med til at skaber en fælles klubånd og klubkultur, og det gør et godt indtryk når vi afslutter stævner i klubbens farver. Desuden støtte man vores sponsorer, som klubben er meget afhængig af.

Derfor er det også et krav, at man bruger T-shirten til de stævner vi deltager i, og at man altid har klub T-shirten på når man skal afhente en præmie/medalje eller lignende. Klubtøjet bestilles i Sportigan i Thisted, husk at nævne at i kommer fra kunstsvømnings afdelingen, da vi har vores eget logo. Der kan også købes andet klubtøj i Sportigan, og der afholdes ind i mellem klubaftener i Sportigan hvor der er rabat på alt i butikken.

 

Sociale medier

Thisted svømmeklub har en fælles Facebook side (Thisted Svømmeklub), hvor der løbende kommer informationer ud omkring aktiviteter i hele klubben, både til konkurrencesvømning, kunstsvømning, vandpolo og svømmeskolen. Derudover har Kunstsvømning en lukket facebook side hvor der bliver delt intern information, enten fra træner, svømmere eller forældre og siden bruges ligeledes til at dele billeder fra stævner, træning mv.

Siden hedder  Kunstsvømning (Thisted-piger).

Der er også oprettet forskellige messenger grupper, hvor meget at den daglige kommunikation omkring træningen foregår.

Det er vigtigt for forælder og evt. svømmeren at blive medlem af facebook siden og den relevante messenger gruppe, og følge med i kommunikationen :-)

Fototilladelse

Kunstsvømning er en visuel sport, og vi tager billeder/ video optager både til træning og til stævner. I skal skrive under på om billeder/video af jeres barn må bruges i offentlig sammenhæng, f eks på reklamer for kunstsvømning i klubregi og i aviser. Billeder kan også  blive brugt på landsplan, f eks på Dansk svømmeunions hjemmeside og i andre facebookgrupper som omhandler kunstsvømning. Vi offentliggør ikke billeder, som vi ikke selv synes er etisk i orden.

 

Træning

Overordnet set består kunstsvømnings træningen af to elementer; vand- og landtræning.

 

Vandtræning:

Her øves vandkontrol, styrke, udholdenhed, at holde vejret, balance til brug ved figur træning og musik træning i vandet, samt selvfølgelig figurer og musikprogrammer

 

Landtræning

Her øves styrke, smidighed og udholdenhed, som regel 1-2 gange om ugen. Det er derudover et krav, at kunstsvømmere, som deltager med musikprogrammer øver disse hjemme til hver gang. Det er godt at have mobiltelefon med, så sekvenserne kan filmes til træningen. Der skal også bruges tid på land med træneren til at opbygge musik programmerne.

 

Udstyr til træning

Træningstasken skal altid indeholde følgende:

 • Badetøj
 • Svømmebriller
 • Badehætte evt. hårelastikker, så håret er fast opsat inden træning
 • 1-2 x Håndklæder
 • Næseklemmer
 • Theraband til brug ved landtræning
 • Ankelvægte, hvis man er i besiddelse heraf

Hvide badehætter, næseklemmer og Therabands kan købes via MOBILPAY før eller efter træning.

Overskud fra salget går til indkøb af hårpynt, badedragter, makeup mm til kunstsvømning.

 

Trænerteamet

Der er ingen tvivl om at vi bestræber at have et dygtigt og kompetent trænerteam i Thisted svømmeklubs kunstsvømningsafdeling. De fleste af klubbens trænere er frivillige, nogle er på kontrakt på et symbolsk beløb, og har andet arbejde eller studier ved siden af. Trænerne kan kontaktes primært på messenger/Facebook, ved akut behov på telefon. Vi er altid klar på at svare på spørgsmål (som der kan være mange af når man starter i sporten), tage imod idéer, samt ris og ros. Aftal gerne en tid til en snak før eller efter en træning, eller spørg via messenger/sms/telefon.

Kunstsvømning er en spændende og avanceret sport, som der ikke er mange der dyrker. Derfor kan det også være svært at få “træner kabalen” til at gå op, så alle svømmere får noget ud af træningen.

Vi er mange trænere, men ikke alle kan træne alle niveauer, eller det forskellige musik

Vi beder derfor om overbærenhed, hvis der ind imellem er træninger, hvor der lidt sent meldes ud om ændring i træningstid, eller hvis dit barn ikke lige får øvet det musikprogram de er i gang med.

Ved aflysninger/ændringer anvendes Facebook/messenger så hold øje og sørg for at være tilmeldt Facebookgruppen ”Kunstsvømning (thisted-piger)”

 

Forældre i hallen

Som forælder er man velkommen til at opholde sig i hallen under træning. Vi vil gerne have din hjælp til at hive banetove op inden træning start, tilslutte og styre musikanlægget de dage dette benyttes, og andre småting, så der ikke går tid fra træningen til det.

Men vi henstiller til, at der ingen kommunikation er mellem forælder og svømmer, så længe træningen er i gang, her er det træneren, der styrer hvad der skal ske og alt koncentration fra svømmeren skal være på træneren. Har man kommentarer i forhold til træningen eller pigerne, så bedes det kommunikeret til træneren enten før eller efter træning.

 

Ferietræning

Der kan, hvis vi føler det nødvendigt, arrangeres træning i skoleferierne. Her vil trænerne give besked på Facebook. Det kan ind imellem forventes ekstra landtræning i forhold til indlæring af musikprogrammer i skoleferierne, på nær sommerferien.

 

Stævner og aktiviteter

Når I hjælper, gavner det ikke kun kunstsvømnings holdet, men i særdeleshed jeres eget barns udvikling, mål og drømme.

 

Aktivitets- og Sæsonplaner for træning/stævner og arrangementer
Der afholdes et forældremøde i september og januar med informationer omkring træner/træningstider, aktiviteter, stævner ol. Desuden sendes der ved sæsonstart en sæsonplan/årsplan ud til svømmerne/forældrene således I har mulighed for at få sat kryds i kalenderen til stævner og andre arrangementer/aktiviteter. Udsending sker i Facebookgruppen ”Kunstsvømning (thisted-piger)”.

Den overordnede træner står for al det informative arbejde, og søger hjælp efter behov blandt trænere, dommere og forældre.

 

Stævner i Danmark, se også side 13 under Stævneoversigt og brug af opvisnings badedragter.

Man kan deltager i følgende kategorier: Figurer, Solo, Duet og Hold

Figurer: Der skal svømmes figurer ved alle stævner undtaget DM og for E-række svømmere (højeste niveau). De svømmer tekniske musikprogrammer i stedet.

Figurerne udskiftes hvert 4. år efter FINA reglerne (https://www.fina.org/sites/default/files/2017-2021_as_rules_-_16032018_full.pdf) undt. D-rækken, som har de samme 4 faste figurer. Der er to obligatoriske figurer og tre valgfrie grupper for de øvrige tre niveauer, hvor C-niveau svømmer 12 år og yngre figurer, B-niveau svømmer 13-15 års figurer og endelig A- rækken svømmer junior/senior figurer.
Disse figurer udtrækkes 3 dage før et stævne og slås op på Dansk svømmeunions hjemmeside (https://www.svoem.org/Discipliner/Synkro/)

Solo: I solo svømmer man alene et musikprogram. Det er trænerne, som aftaler med svømmeren om der skal laves en solo.

Duet: I duet svømmer man sammen to og to, og i D, C og B-niveau må man i denne disciplin også svømme 3 sammen( trio). Trænerne sammensætter duetterne/trioer efter niveau og alder.

Hold: I hold svømmer man 4-8 svømmere sammen. Trænerne sammensætter holdene efter niveau og alder.

Fri kombination: I denne disciplin svømmer 4-10 svømmer sammen i et mix af solo/duet og hold elementer. Det er normalt kun på højeste niveau denne disciplin udføres.

 

Som noget nyt i 2019 udtages der svømmere til et talenthold. Udtagelse sker på træningslejren (synkroniaden) i efteråret

 

Huskeliste til stævner

En dagsstævner

 

Overnatningsstævner

 

●        Sort ensfarvet badedragt uden striber m.m.

●        Hvid ensfarvet badehætte (den kan evt. vendes på vrangen)

●        Hårnåle, hårbørste og elastikker til opsætning af hår

●        Shampoo til at vaske husblas ud igen

●        Badetøj til opvarmning

●        Svømmebriller

●        3-4 x Håndklæde

●        Næseklemmer/plaster til at tape næsen sammen (klubben har også lidt)

●        Solo/duet badedragt med tilhørende hårpynt

●        Klub T-shirt

●        Badesandaler

●        Madpakke

●        Drikkedunk

●        GODT HUMØR

 

●        Svømmeudstyr udstyr som til en dagsstævner

●        Overnatningsgrej: toilettaske, evt. sovepose, luftmadras, hovedpude, nattøj  

●        Evt sovebriller og ørepropper

●        Lange bukser (træningsbukser)

●        Langærmede trøjer

●        Spillekort/diverse læsestof/musik og gerne lektier :-)

 

 

 

Badedragter/hårpynt til musikprogrammer: Det du låner i klubben, SKAL leveres tilbage til den badedragts-ansvarlige inden du tager hjem fra stævnet.

Husk desuden at:

 • Være frisk og veludhvilet (mindst 8 timers søvn)
 • Have spist fornuftigt før, under og efter stævnet, dvs. der er ingen som spiser slik før efter stævnet, når ALLE fra ens årgang/niveau gruppe er færdige med deres program
 • Man deltager aktivt i stævnet, dvs. generel opvarmning samt til egne programmer og at heppe på hinanden
 • Hjælpe hinanden med hår/makeup
 • Når vi er til stævner, at vi alle bliver i hallen, til den sidste svømmer har svømmet sit program, hvis trænerne/holdlederen ikke har nævnt andet.

 

Stævner i udlandet

Vi deltager indimellem i stævner i udlandet f.eks. i Stockholm eller Prag, mest med svømmere i aldersgruppen 13-15 år. Her deltager vi som klub, da der ikke er et landshold i kunstsvømning. Vi tager afsted til stævner hvor andre danske klubber også er repræsenteret.

Der er fuld egenbetaling til stævnerne, både stævneafgift, transport mm.

Stævnedeltagelse aftales med træneren.

 

Forældrerollen til stævner

Udenbys stævner:

Vores uddannede dommere ( som også er vores daglige trænere) forventes at dømme så meget som muligt når vi er til stævner. Derfor er der brug for hjælp fra forældre, og rutinerede svømmere, til det praktiske for egne svømmere til stævner udenfor Thisted.

Forældre er med som opbakning når pigerne svømmer og forventes også at hjælpe med håropsætning, her skal der også puttes husblas i, og hjælp til at lægge makeup.

Hvis træneren sidder som dommer, kan træneren uddelegere opgaver til pigerne og en plan til forældrene som det forventes holdes.

Sørg for pigerne har en nærende madpakke med, og at de ikke indtager nogen former for mad en ½ time inden de ifølge programmet skal i vandet.

Hjemmestævner, som er ca. 1 om året

Her forventes det at alle forældre er deltagende i planlægning og gennemførelse af stævnet.

Der skal bruges officials/frivillige til

Inden:

 • Lave og trykke program og plakat
 • Ophængning af gardiner
 • Opsætning af stole, borde, flag, medaljeskammel mm.
 • Bestilling og indkøb af mad

Under:

 • Nedskrivning af karakterer både musik og figurer
 • Sende piger i vandet
 • Tidtagning i musikprogrammer
 • Fremsætning/oprydning af mad, frugt mm, hvis der skal serveres varm mad er det bestilt udefra.
 • Filme musikprogrammer på klubbens Ipad
 • Fotografering
 • Styre musik
 • Gå med dommersedler til musikprogrammer- dette er ofte søskende eller svømmere der ikke selv svømmer
 • Speaker, præsentation af pigerne. Dette er ofte een med godt kendskab til sporten
 • Arrangerer og overrække medaljer

Efter:

 • Her skal alle tilbageværende hjælpe til med oprydning i hallen og nedtagning af gardiner mm

 

Tilmeldingsfrist og betaling til stævner

Det forventes at man kan deltage i stævnerne i løbet af året, på det niveau man er. Træneren tager en snak med svømmerne inden tilmeldingen så der er en klar afstemning om hvad der skal svømmes. Træneren står for den samlede tilmelding til stævner.

Det er en forældreopgave at arrangere/koordinere transport til stævnet. Oftest i private biler eller med bus/offentlig transport hvis det er muligt.

Prisen på stævnerne varierer. Der skal betales en en stævne afgift på 100- 300 kr. pr stævne. Derudover kommer udgifter til kørsel, mad, overnatning, mm. Prisen varierer alt efter hvor i landet det er, og om det er een eller to dage.

Ved stævner/træningslejr med overnatning betaler alle svømmere/ overnattende forældre samme pris for mad og overnatning uanset om man vil have alt forplejning/ overnatning. Det forventes at svømmerne overnatter sammen.

Til endagsstævner har man selv mad med. Evt arrangeres noget fælles mad/kage af de medfølgende forældre

Stævne afgift og mad/overnatning opkræves via klubbens betalingssystem ( event betaling).

Når der er tilmeldt et stævne/træningslejr er det ikke muligt at få sin betaling retur, også selvom man skulle blive syg eller lignende. Hvis du er tilmeldt og pludselig bliver forhindret (sygdom eller lignede), skal du straks give træneren besked. Da en udeblivelse uden besked kan i værste fald komme til at koster klubben penge til startgebyr, og nogle gange bøder, ved for sen afmelding (5 hverdage før stævnestart)

Træningslejr= synkroniade

Hvert år i september/oktober afholdes en træningsweekend for alle kunstsvømmere i Danske Svømmeunion regi, samt for nye klubber med interesse for opstart af kunstsvømning.

Målet med træningslejren kan være mangfoldigt og rumme alt fra bl.a. at forbedre svømmernes præstationsniveau til at forbedre sammenholdet.

Prisen for træningslejren er afhængig af hvilke tilbud svømmeunionen kan hente hjem. Man skal forvente et niveau på ca. 300 kr. + transport.

 

Forældrerollen til træningslejre

Træningslejren afholdes  altid et andet sted end Thisted. På træningslejren er der også træner- og dommer kursus, hvor vi gerne ser forældre engagere sig.

Når pigerne er i gang med et træningspas, være det på land eller i vand befinder forældrene sig så vidt muligt andetsteds. Svømmernes normale trænere er så vidt muligt til stede under træningspassene og kender svømmernes grænser, som der skal skubbes til, før de bliver bedre.

 

Forældrekørsel, generelle bestemmelser for Thisted svømmeklub

“I forbindelse med kørsel til stævner, så benytter vi os flittigt af Jer forældre, som velvilligt ligger bil + chauffør til. Det er vi meget glade for. Benzinen er jo ikke gratis for nogen af os. Det er det desværre heller ikke at drive en Konkurrenceafdeling med rigtig mange dygtige svømmere; og mange dejlige aktiviteter. Det har derfor været nødvendigt at minimere bustransporten, og i stigende grad arrangere forældrekørsel.

Som nævnt på tidligere møder m.v. så vil vi - af hensyn til klubbens økonomiske situation - kraftigt appellere til, at alle forældre er henholdende med at påkræve kørselsgodtgørelse, når de kører til og fra stævner som ren transport af svømmere, eller som official eller lignende. Set hen over et år - hvis alle generelt kører lige meget - så går det lige op i den sidste ende. Alternativet er en generel forhøjet egenbetaling ved hver aktivitet, hvilket ikke gør det billigere i den lange ende.

Der kan selvfølgelig være specielle forhold, der gør, at kørselsgodtgørelse er berettiget. Fremover er følgende derfor gældende: Kørselsgodtgørelse er fremover berettiget ved kørsel ud over en radius på 100 km fra Thisted at regne. De første 100 km vil ikke udløse kørselsgodtgørelse. Eksempel: En tur fra Thisted til Vildbjerg og hjem igen. 105 km hver vej, eller 210 km i alt. De første 100 km trækkes fra. Således kørselsgodtgørelse for 110 km, eller kr. 209,00(Vi regner med statens laveste takst, 2010, kr. 1,90).”

Man kan også aftale betaling intern til dem der lægger bil til, eller skiftes til at køre til stævner mm.

 

Sociale arrangementer

Vi opfordrer til at alle bidrager til at lave sociale arrangementer for svømmerne. Vi holder en juleopvisning til vores afslutning midt i december. Det er altid hverdags aften. Der skal serveres æbleskiver og drikkevarer inden vores opvisning i hallen.

Vi holder også en sommer afslutning en lørdag i juni, hvor der er opvisning og efterfølgende et program som varierer, men som plejer at indebære en overnatning privat/shelter el andet. Det er forældre/ældre svømmere der skal stå for at arrangere og afholde, det der ligger ud over opvisningerne i vandet.

Man er altid velkommen til at lave andre sociale tiltag, f eks for svømmerne i en aldersgruppe, eller på et hold. Det sociale er vigtigt for at give oplevelser og sammenhold ud over træningen i hallen.

 

Sponsorer/økonomi

Thisted svømmeklub har mange sponsorere, som også støtter kunstsvømning. Vi kan også selv søge sponsorater, dette skal aftales med klubbens sponsorer ansvarlige.

Vi deltager i klubbens overordnede sponsorstævne med en opvisning.

Nogle gange om året skal Thisted svømmeklub stille med frivillige til diverse større arrangementer, feks bryghusets generalforsamling. Indtægt herfra går til klubben generelt, og det forventes at kunstsvømning stiller med folk til dette, på lige fod med klubbens øvrige afdelinger.

 

Husk at støtte sponsorerne- de støtter os

Stævneoversigt og brug af opvisnings badedragter.

Kunstsvømning i Danmark hører under Dansk svømmeunion. Der er en disciplin leder for kunstsvømnings sektionen. Arbejdet med at organisere stævner, træningslejre mm samt udvikle sporten, er noget alle klubber forventes at være er en aktiv del af. Se mere på Svoem.org

Der er forskellige krav for deltagelse i årets forskellige stævner. Alle regler er beskrevet i Mesterskabsbestemmelserne for kunstsvømning. Reglerne kan revideres hvert år på Disciplinmødet i Dansk svømmeunion regi, som afholdes samme weekend som der holdes generalforsamling i dansk svømmeunion. Alle klubber kan indsende ændringsforslag. På mødet tilstræbes det at der deltager en eller flere repræsentanter for hver af de klubber der har kunstsvømning på programmet.

 

ABCDE: Landsdækkende stævne, hvor man svømmer efter niveau inddelt efter hvilke nåle svømmeren har opnået i figurer. D-niveau for svømmere uden nål, C-niveau for svømmere, som max har jernnål, B-niveau for svømmere med max. Bronzenål, A-niveau for svømmere med max sølvnål og endelig E-niveau for svømmere med guldnål.

Vestdanske mesterskaber/SRV(Svømme Region vest):  Inddeles ligesom ABCDE i niveauer inddelt efter hvilke nåle svømmeren har opnået i figurer. Stævnet er kun for svømmere bosiddende vest for storebælt. I østdanmark afholdes Østdanske Mesterskaber næsten samtidig.

DÅM/DJM =Årgangsmesterskaber/ juniormesterskaber: Svømmerne konkurrerer ved DÅM/DJM imod svømmere på deres egen alder, derfor har man lavet nogle årgangs grupperinger. 12 år og yngre, 13-15 år og 16-17 år, alle årene tæller til og med det 31/12 det år man fylder. Disse “to” stævner afholdes samtidigt.

DM: Danske Mesterskaber. Til dette stævne konkurreres der kun i musikprogrammer, frie såvel som tekniske. Dette betyder at alle der har lyst i princippet kan stille med deres fri programmer. Dog skal det nævnes at det er her alle over 18 år stiller op, da de ikke kan deltage i DÅM/DJM.

Gravgaardmatch: Til dette stævne konkurreres der kun i figurer. Der er her specielle regler for hvilken række man skal stille op i.

Krabbestævne: Afholdes samtidig med Gravgaard og er for nye svømmere der aldrig har været til at stævne før. Her konkurreres i 4 begynder figurer.

Synkroniade: Er vores træningslejr der før kun indeholdt træning for svømmere men nu også indebærer dommer og træner kursus. Derudover er den lokaliseret et sted i landet hvor kunstsvømning ikke er en del af de lokale svømmeklubber. Dette er et led i at få udbredt sporten og få gjort opmærksom på hvad den indeholder.

Opvarmning til stævner: Ved nogle stævner kan opvarmning  starte op til to timer før stævnestart. så det er vigtigt, at dit barn altid møder op til opvarmning, med mindre andet aftales med træneren.

Opvisningsbadedragter: Klubben har en del badedragter og hårpynt som bruges til stævner, mest til holdkonkurrencer. Det forventes at svømmere med jernnål selv sørger for deres opvisningsdragt og hårpynt i solo og duet/trio.

Der er ingen krav til at der skal være pailletter på badetøjet, men tøjet må ikke være gennemsigtigt eller todelt.

Det udstyr der lånes af klubben SKAL leveres tilbage umiddelbart efter stævnet, da der er investeret mange penge og tid i dragterne.

 

De ti forældre bud – fra Dansk Svømmeunion tilrettet kunstsvømning

 1. Du skal ikke lægge dine egne ambitioner på dit barn: Husk, at svømning er dit barns aktivitet. Forbedringer og fremskridt sker i forskelligt tempo for hver enkelt. Døm ikke dit barns fremskridt i forhold til andre børns præstationer og pres det ikke i forhold til, hvad du synes det skulle kunne. Det rare ved kunstsvømning er, at hver enkelt kan forsøge at gøre sit personligt bedste i figurerne uden indblanding fra andre.
 2. Du skal være en støtte lige meget hvad: Der er kun ét spørgsmål, som du kan stille dit barn, ”Var det sjovt?” Hvis træning og stævner ikke også er sjove, skal dit barn ikke presses til at fortsætte, men der skal snakkes med træneren om, at der måske skal ændres fokus.
 3. Du skal ikke være træner for dit barn: Du har bragt dit barn til en uddannet træner, prøv ikke at underminere dette ved at træne dit barn ved siden af. Det du skal, er at støtte, elske og være der for dit barn lige meget hvad. Træneren er ansat til at tage sig af det tekniske. Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik. Det er ikke dit område. Dette vil tjene det formål at gøre barnet forvirret og modvirke, at svømmeren og træneren knytter bånd.
 4. Du må kun sige positive ting til stævner: Hvis du kommer til stævner, bør du heppe og klappe, men aldrig kritisere dit barn eller træneren.
 5. Du skal anerkende dit barns frygt: Det første stævne, de første figurer/programmer kan være meget stressfyldt. Det er helt på sin plads for dit barn at være bange. Lad være med at skælde ud eller latterliggøre. Du bør i stedet forsikre dit barn, at træneren ikke ville have foreslået det, hvis, han/hun ikke mente, at dit barn kunne gennemføre det.
 6. Du skal ikke kritisere officials til et stævne: Hvis du ikke har tiden eller lysten til at arbejde som frivillig, så lad være med at kritisere dem, som forsøger at gøre deres bedste.
 7. Respekter dit barns træner: Det bånd, som dit barn og dets træner knytter, er helt specielt og bidrager til dit barns succes og gode oplevelser. Kritiser aldrig træneren i dit barns nærhed, det vil kun skade dit barns svømning.
 8. Du skal ikke hoppe fra klub til klub: En klub har sine interne problemer, selv de bedste af dem. Børn, som forlader en klub, bliver ofte holdt udenfor i lang, lang tid af de tidligere holdkammerater. Ofte er det sådan, at svømmere som flytter, ikke opnår mere succes det nye sted end det første.
 9. Dit barn skal have andre mål end at vinde: At give sig fuldt ud lige meget, hvad resultatet er, er langt mere vigtigt end det at vinde. Der var engang en olympisk deltager, som sagde ”Det var mit mål at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men det gjorde en anden også, bare lidt hurtigere end jeg. Jeg opnåede mit mål og tabte samtidig. Dette gør mig ikke til en taber, jeg er faktisk meget stolt af det løb”
 10. Du skal ikke forvente, at dit barn bliver olympisk mester: Kunstsvømning er langt mere end de olympiske lege. Spørg din træner, hvorfor han/hun er træner. Så vil der være store chancer for at vedkommende aldrig har været til de Olympiske Lege, men alligevel fik så meget ud af kunstsvømning, at han/hun vil give sin kærlighed til sporten videre. Kunstsvømning lærer dit barn selvdisciplin og sportsånd. Kunstsvømning fordrer selvværd og god helse. Kunstsvømning giver livslange venskaber og meget mere. Kunstsvømning producerer gode mennesker, og du skal være glad, fordi dit barn deltager.

TAK TIL VORES FANTASTISKE SPONSORER