Efter generalforsamlingen den 23. marts har bestyrelsen nu konstitueret sig som følgende. 

Formand Hanne Nielsen

Næstformand Rikke Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Tanja Sørensen, Mette Gravesen, Tinne Sloth og Charlotte Larsen.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen samt suppleanterne. 

Tak for det. Vi glæder os til samarbejdet med jer. 

TAK TIL VORES FANTASTISKE SPONSORER