Om svømmeundervisning

I svømmeundervisning arbejder vi med 4 grundfærdigheder: Vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskifte.

Disse understøtter al aktivitet. På de yngste hold i svømmeskolen fokuserer undervisningen næsten udelukkende på disse grundfærdigheder. På begynder-niveauet starter den egentlig svømmeteknik og herefter stiger fokus på tekniktræning samtidig med at der fortsat arbejdes med at udvikle på grundfærdighederne.

Derfor kan det på de yngste hold se ud som om vi bare leger og ikke rigtig prøver at få børnene til at svømme. Det er helt bevidst, man skal kunne kravle før man kan lære at gå.

 

Vejrtrækning

Det er afgørende for at kunne svømme, at man er tryg ved at kunne trække vejret tæt ved overfladen, kan holde vejret under vand, kan puste luften ud under vand og foretage en kontrolleret vejrtrækning, der passer i rytmen med svømningen. Det er ikke naturlige færdigheder for børn, men noget der skal læres. Gennem lege og øvelser gøres barnet gradvist i stand til at kunne mestre disse ting. Typiske vejrtrækningsøvelser er "puste bobler", "dykke efter ringe" eller på de større hold "kanonkuglen" hvor vejret holdes efter al luft er pustet ud hvorefter barnet kontrolleret synker mod bunden

 

Balance

Det er vigtigt at kunne holde balancen i vandet, både lodret og vandret. En god balance hjælper til at barnet kan flyde, kan bringe sig selv kontrolleret fra ryg til mave, fra lodret til vandret position og i forskellige kropsstillinger. Balance øves både når barnet ligger stille og er i bevægelse. Typiske balanceøvelser er flydeøvelser, øvelser hvor barnet roterer eller skifter fra lodret til vandret position. Ofte øves balancen sammen med andre grundfærdigheder i kombinerede legeøvelser.

 

Bevægelse

Barnet lærer at bevæge sig effektivt i vandet, herunder at mærke hvordan vandet skal flyttes for at skabe fremdrift. Barnet er næsten altid i bevægelse i vandet. Alt gælder. Gå på bunden, hoppe, glide igennem vandet men også egentlige svømme-øvelser. Bevægelsesøvelser med henblik på egentlig svømmetræning er ikke relevant på de yngste hold. Det introduceres gradvist på Begynder-niveauet og intensiveres herfra. Vigtigt er det at de andre færdigheder er indøvede, da for tidlig fokus på bevægelse kan resultere i uhensigtsmæssig holdning i vandet og usikkerhed.

 

Elementskifte

Betyder enhver form for overgang mellem vandet og enten faste overflader eller luften. Det er vigtigt at barnet kan komme trygt og sikkert ned i vandet, kan finde bunden og sætte af, kan hoppe i vandet - gerne på alle mulige måder, så kontrollen kortvarigt mistes og genvindes. Sidst men ikke mindst skal barnet  kunne komme op af vandet på kanten eller på flydende redskaber.

 

Udvikling

Når barnet deltager i undervisningen og i øvrigt udvikler sig tilegnes kompetencer. Det er individuelt fra barn til barn hvornår læring sker og et nyt niveau kan nås. I denne udvikling skal undervisningen tilrettelægges, så barnet udfordres - men ikke for meget. Er det for let keder barnet sig. Er det for svært bliver barnet utrygt eller uinteresseret da kravene er for høje. 

Når undervisningen begynder at kede barnet, selvom niveauet i undervisningen er passende til holdet, er det vi begynder at overveje oprykning. Nogle holdspring kan være ganske store, særligt ved overgang fra det runde bassin til det store. Derfor oplever vi ofte at nogle børn kortvarigt mister kompetencer det har haft fordi det i starten er utrygt at komme i det store bassin. Der er langt til kanten, langt til bunden og koldere. Det er vi særligt bevidste om og tager hensyn til nye, der kommer over i det store bassin.

 

Mod og frustration

Svømning er en idræt, hvor barnet af og til skal bryde egne grænser og turde gøre noget, det ikke før turde. Vi har mange modige børn, der gør en kæmpe indsats for f.eks. at turde ligge på ryggen og lade vandet løbe ind i ørerne. Når en grænse er brudt og barnet pludselig kan noget nyt er det en stor sejr og glæde. Samtidig kan det også betyde kortvarig frustration og utryghed og derfor har vi også af og til et barn der bliver ked af det. Det har vi meget fokus på og gør meget ud af at skabe trygheden for den enkelte og trøste hvis det er nødvendigt.

 

Fysiologisk udvikling

Til sidst er det vigtigt for vore instruktører at være bevidste om, at børn lærer at mestre sin krop indefra og ud. Tidligt lærer barnet at styre kroppen og hovedet, lidt senere arme og ben og først efter 6-8-års alderen kan barnet forstå at mestre detaljer som håndstilling og fodstilling - særligt når hånd og fod ikke overvåges af øjnene. Derfor fokuserer vi på de tidlige hold ikke på detaljerne, det skal nok komme senere.

TAK TIL VORES FANTASTISKE SPONSORER